bg3

Maatwerk in assessments

U kunt deelnemen aan de assessments van Doceo op basis van uw eigen competentieprofielen. Aan de hand van een selectie op basis van 50 competenties stelt u een profiel samen. Uiteraard kunnen de deskundige medewerkers van Doceo u ondersteunen bij het opstellen van competentie- en/of functieprofielen.

Elke competentie is uitgeschreven in specifieke gedragskenmerken op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarbij is het mogelijk om een profiel specifiek en fijnmazig in te richten.

Enkele toepassingsmogelijkheden van de online instrumenten van Doceo zijn:

• Nulmeting
• Selectie
• Loopbaancoaching
• Opleiding
• Competentiemanagement